Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα τηρήθει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR 2016/679). Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα δοθούν ποτέ σε τρίτους.  Περισσότερα

  We accept only by appointment:

  • 2114063023Office
  • 6982084745Marina Papamichali
  • 694 6998488Irini Mitta
  • info@decork.gr
  • Αθανασίου Διάκου 2, Τ.Κ. 166 72, Βάρη