Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GTPR)

 

Μπορείτε γενικά να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Decork Design Studio χωρίς να απαιτούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα αποκτώνται μόνο αν μας παράσχετε τα δεδομένα, για παράδειγμα, κατά την εγγραφή σας στο newsletter ή/και κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας.

​Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ασφαλούς και ομαλής επικοινωνίας και ενημέρωσης των χρηστών της δραστηριότητας του γραφείου μας. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους όπως αναφέρεται παραπάνω και διαβιβάζονται μόνο κατά τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε τις πρακτικές, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ιστοσελίδας υπόκειται στις διατάξεις της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, και δη στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Ν. 3471/2006 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», όπως ισχύουν. Ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης, φορητότητας και διαγραφής. Το γραφείο Decork Design Studio δεν φέρει ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

​​

Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επιλέγοντας να κάνει εγγραφή στο newsletter της Ιστοσελίδας, ο χρήστης θα κληθεί να παράσχει τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες: όνομα, επώνυμο, email.  Επιλέγοντας να κάνει χρήση της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας, ο χρήστης θα κληθεί να παράσχει όνομα, επώνυμο και email. Οι πληροφορίες που παρέχονται, εγγράφονται στις βάσεις δεδομένων της Ιστοσελίδας με χρήση αυτοματοποιημένων μέσων.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα για την ενημέρωση σχετικά με τα νέα του γραφείου Decork Design Studio. Εφόσον έχει δοθεί η συγκατάθεση του χρήστη, η ιστοσελίδα συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για την αποστολή νέων και λοιπών ενημερώσεων.

  • Customized online advertising
     

Δικαιώματα χρηστών Ιστοσελίδας

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε e-mails και επιθυμείτε την αφαίρεση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης από την ηλεκτρονική μας λίστα επικοινωνίας, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση decork.ds@gmail.com χρησιμοποιώντας ως τίτλο «Ακύρωση Email». Μπορείτε να ενημερωθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η εταιρεία μας, να τροποποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των δεδομένων σας εν γένει ή για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή να ζητήσετε τη διαγραφή αυτών είτε μέσω των σχετικών εικονιδίων/πεδίων της ιστοσελίδας, είτε αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση decork.ds@gmail.com

Συλλογή ανώνυμων δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας

Εκτός από το συλλογή των δεδομένων από τα μέσα που αναφέρονται ανωτέρω, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Ως επισκέπτης της παρούσας Ιστοσελίδας, θα παραμένετε ανώνυμος. Τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και αναλύουμε χρησιμοποιούνται μόνον για στατιστικούς σκοπούς, ενδεικτικά προκειμένου να βελτιώνουμε διαρκώς την Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο της. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα αρχεία μας είναι ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα, οι επί μέρους σελίδες της Ιστοσελίδας στις οποίες περιηγηθήκατε, η διεύθυνση IP σας καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα, ο φυλλομετρητής και η χώρα. ​Η τεχνολογία αυτή δεν προσδιορίζει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και τα ευρήματα της χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
 

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και το Decork Design Studio λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Οι ιδιοκτήτες του Decork Design Studio αποτελεί τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας και η εταιρεία WIX,  υποστηρίζει τεχνικά την Ιστοσελίδα www.decork.gr

– Τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας για το newsletter θα τηρούνται στη βάση δεδομένων μας και θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή πληροφοριών μέσω e-mail σχετικά με νέα μας. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο «Δικαιώματα χρηστών Ιστοσελίδας».

– Τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας για το newsletter θα τηρούνται στη βάση δεδομένων μας και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς direct marketing/προωθητικών ενεργειών.

– Η Ιστοσελίδα ενημερώνει τον χρήστη ότι τυχόν μεταβίβαση ή κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, η Ιστοσελίδα μπορεί να μοιραστεί, να μεταφέρει ή να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων του και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του, αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, τη δικαιοσύνη ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης, την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του χρήστη, την προστασία και την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των δεδομένων ή της Ιστοσελίδας.
 

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων και ανακατευθύνσεων (links, hyperlinks, banners) σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται η διαχείριση του Decork Design Studio ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στην παρούσα Ιστοσελίδα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 

Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Για να συλλεγούν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο χρησιμοποιούνται cookies τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά στο αρχείο cookies του πλοηγού διαδικτύου του χρήστη, μέχρι το κλείσιμό του. Τα αρχεία cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μπορεί να αποσταλούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί στην περίπτωση αυτή να τα αποθηκεύσει στο σύστημά σας βάσει των προτιμήσεων που έχετε εγκαταστήσει στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του τύπου προγράμματος περιήγησης (browser), και της διεύθυνσης IP (Internet Protocol) σας. Έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα αρχείο cookie, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφασίσετε για την αποδοχή του ή μη. Επιπρόσθετα, έχετε επιλογή αποκλεισμού όλων των cookies. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση άρνησης ή άλλου τρόπου αποκλεισμού των cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των διαθέσιμων λειτουργιών της Ιστοσελίδας. Το Decork Design Studio χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπούς ανάλυσης της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας της, ελέγχου των επισκέψεων των σελίδων της και της διάρκειας πλοήγησης σε κάθε σελίδα, προκειμένου να βελτιώνει την Ιστοσελίδα, να διαφημίζει τις υπηρεσίες της και να διενεργεί ανώνυμες στατιστικές.. Η χρήση των πληροφοριών αυτών δεν γίνεται με σκοπό την προσωπική ταυτοποίηση του χρήστη και τηρούνται σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή.
 

Ειδοποίηση σχετικά με πιθανή τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων της Ιστοσελίδας μας και της προσθήκης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, δύναται να τροποποιηθεί η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για οποιαδήποτε τροποποίηση θα ειδοποιείται ο χρήστης και η αρμόδια αρχή, όπου αυτό απαιτείται από το νόμο.
 

Σκοποί τήρησης προσωπικών δεδομένων

Για τους σκοπούς direct marketing/προωθητικών ενεργειών, θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα της ηλεκτρονικής λίστας του newsletter.

To Decork Design Studio  δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της.
 

Επικοινωνία

Η Ιστοσελίδα καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας Πολιτικής ή με οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση decork.ds@gmail.com